[How-To] Jak utworzyć Fusion Drive z dwóch dysków w systemie OS X

Nowe iMac’i korzystają z Fusion Drive do polepszenia szybkości, jest to nic innego jak połączenie dysku HDD i SSD w jedną całość na wzór Raid 0 z tą różnicą iż tutaj SSD robi jako “cache” a dane są zapisywane na HDD. Nie można rozłączyć i podejrzeć danych na HDD, jak fusion drive padnie to dane też znikają.

Co stoi na przeszkodzie aby zrobić samemu Fusion Drive na starych iMac’ach lub MacBook’ach? Teoretycznie nic, starsze iMac’i podczas podłączenia innych dysków niż te od Apple wymagają dodatkowego oprogramowania do sterowania wiatrakiem w innym wypadku wiatrak dmuch z pełną siła gdyż brakuje mu informacji i temperaturze HDD. Apple specjalnie zmienia firmware aby utrudnić montowanie nieoryginalnych HDD. Można sobie poradzić używając FanControl lub przylutować samemu sensor, w jaki sposób to zrobić opiszę w następnym wpisie.

Poniżej zakładam iż użytkownik nie ma problemów z wentylatorami (w MacBook’acha ten problem nie występuje wcale) i użytkownik zamontował SSD i HDD do iMac’a lub MacBook’a.

Całość operacji należy przeprowadzić z np. bootowalnego USB stick/HDD z systemem OSX.

Skopiuj kod do schowka, wklej do edytora i zapisz jako fusion.sh

#!bin/bash
clear
## These first blocks in the script are all functions that are constantly called on below.
## Using functions instead of in-sequence scripting allows us to perform error-check loops
## without lots of extra coding. All of the functions must be passed through first so that
## the shell knows what they are and can call them.
## Before the script allows the user to begin inputting variables, if first checks for any
## available disk nodes to add to the new CoreStorage Logical Group and lists them. If
## there are no available disks, or only one is available, then an error message with
## instructions is displayed and the script exits.
## 
## Script is for building Fusion drives in OS X systems
##
## ALL DATA WILL BE ERASE DURING PROCESS !!!
##
## Script improved by nightcom
## Script made by bryson3Gps
## https://bryson3gps.wordpress.com/2012/11/29/fusion-drive-script/
##
function devNodeList {
dID=0
echo "The following device nodes are available:"
diskCount=0
while True
do
   diskNode="disk${dID}"
   dnCK=$(diskutil list | grep -m 1 "${diskNode}" | awk -F/ '{print $3}')
   if [ -z "$dnCK" ]; then
     break
   fi

   csCheck=$(diskutil list | awk -F/ "/Apple_CoreStorage/ && /$diskNode/" | awk '{print $2}')
   if [ -z "$csCheck" ]; then
     csCheck=$(diskutil cs info "$diskNode" 2> /dev/null | awk '/Role:/ {print $2}')
     if [ "$csCheck" != "Logical" ]; then
        diskutil cs info "${diskNode}" 1> /dev/null
        diskCount=$((diskCount+1))
     fi
   fi
   dID=$((dID+1))
done
echo ""
if [ $diskCount -eq 0 ]; then
   echo "There are no available disks to create the CoreStorage Logical Group."
   echo "Run 'diskutil list' to see all disks with an 'Apple_CoreStorage'"
   echo "partition and 'diskutil cs list' to see the CoreStorage Logical Groups"
   echo "and use their UUIDs to delete them using 'diskutil cs delete lvgUUID'."
   echo ""
   exit 10
elif [ $diskCount -gt 0 -a $diskCount -lt 2 ]; then
   echo "There are not enough available disks to create the CoreStorage Logical"
   echo "Group. Run 'diskutil list' to see all disks with an 'Apple_CoreStorage'"
   echo "partition and 'diskutil cs list' to see the CoreStorage Logical Groups"
   echo "and use their UUIDs to delete them using 'diskutil cs delete lvgUUID'."
   echo ""
   exit 10
fi
}

## This function is the prompt for the first device node. Note that the two variables that
## are set at the end are used in the "devNodeCheck" function to verify that the device node
## does not already belog to a CoreStorage Logical Group and to recall the "devNodeOne"
## function if it is invalid.

function devNodeOne {
echo "Please input the device node for the first disk (e.g. disk0):"
echo "(It is recommended that you set the SSD as the first disk)"
read "dnOne"
fncDN="$dnOne"
fncCall="devNodeOne"
devNodeCheck
}
## This function is identical to "devNodeOne" expect that it calls another function before the
## "devNodeCheck" to make sure the user did not enter the same device node twice.

function devNodeTwo {
echo "Please input the device node for the second disk (e.g. disk1):"
echo "(Your second disk should be your HDD)"
read "dnTwo"
fncDN="$dnTwo"
fncCall="devNodeTwo"
devNodeRepeat
devNodeCheck
}

## Here the device node entered by the user is checked to see if it is valid. If not, then the
## user is prompted to enter another by calling the function that was passed in the variable.

function devNodeCheck {
dnCK=`diskutil list | grep -m 1 "$fncDN" | awk -F/ '{print $3}'`
if [ -z "$dnCK" ]; then
   echo ""
   echo "You have entered an invalid device node."
   echo ""
   $fncCall
fi
}

## This function is only called be devNodeTwo to ensure that the user hasn't entered the same
## one twice. If they did, the user is returned to the devNodeTwo function to try again.

function devNodeRepeat {
if [ "$dnTwo" == "$dnOne" ]; then
   echo ""
   echo "You have already selected $dnOne for the CoreStorage Logical Volume Group."
   echo ""
   devNodeTwo
fi
}
 
## This function checks to see if the device node entered by the user belongs to a CoreStorage
## Logical Volume Group. If it does, it is unusable for the purposes of this script and exits.

function coreStorageCheck {
csCK=`diskutil list | awk '/Apple_CoreStorage/ && /'$fncDN'/ {print $2}'`
if [ "$csCK" == "Apple_CoreStorage" ]; then
   echo ""
   echo "The entered device node belongs to a CoreStorage Logical Volume Group."
   echo "The script will now exit. Please use 'diskutil cs delete lvgUUID' to"
   echo "delete the CoreStorage Logical Volume Group from the disk."
   echo ""
   exit 20 ## Exits with error code 20
fi

csCK=`diskutil cs info "$fncDN" 2> /dev/null | awk '/Role:/ {print $2}'`
if [ "$csCK" == "Logical" ]; then
   echo ""
   echo "The entered device node is a CoreStorage Logical Volume. The script "
   echo "will now exit. Please use 'diskutil cs deleteVolume lvUUID' to delete"
   echo "the CoreStorage Logical Volume from the disk, and then delete the"
   echo "CoreStorage Logical Volume Group using 'diskutil cs delete lvgUUID'."
   echo ""
   exit 25 ## Exits with error code 25
fi
}
 
## If the device node did not pass the coreStorageCheck and the user agrees to delete the
## CoreStorage Logical Volume Group, this script will perform the task, list the available
## device nodes after the operation, and prompt the user to enter the first device node again.

## Not written yet.
## function deleteCoreStorageLVG {
## }

echo "#################################################################"
echo "#                                #"
echo "# WARNING!!! This script is inherently dangerous. It will   #"
echo "# destroy all existing data on the disks you specify when   #"
echo "# creating the new CoreStorage Logical Volume Group.      #"
echo "#                                #"
echo "# Before continuing, verify that no other CoreStorage Logical #"
echo "# Volume Groups are on the target drives. If there are, delete #"
echo "# them using the command 'diskutil cs delete lvgUUID'     #"
echo "#                                #"
echo "# How to best use this script: 1) target boot the Mac you   #"
echo "# want to create the Fusion Drive on and connect to it, or   #"
echo "# 2) copy this script to another drive you can access while  #"
echo "# running the OS X Mountain Lion Installer. Mountain Lion is #"
echo "# required to create the CoreStorage Logical Group.      #"
echo "#                                #"
echo "#################################################################"
echo ""
echo "At any time press the [Cmd] + [.] keys to terminate the script."
echo "Or press the Enter key, cross the fingers and continue..."
read

devNodeList
devNodeOne
coreStorageCheck

echo ""

devNodeTwo
coreStorageCheck

echo ""
echo "Please input the label for the CoreStorage Logical Volume Group:"
read "csLVGname"

echo ""
echo "Please input the label for the CoreStorage Logical Volume (e.g. \"Macintosh HD\") and cross fingers:"
read "csLVname"

echo ""
echo "Creating the CoreStorage Logical Volume Group \"${csLVGname}\"."
diskutil cs create "${csLVGname}" $dnOne $dnTwo

## Grad the UUID of the just created CoreStorage Logical Volume Group. Since these
## groups are always listed in order, the last result ('tail -1') will always be correct.

lvgUUID=`diskutil cs list | awk '/Logical Volume Group/ {print $5}' | tail -1`

echo ""
echo "Creating the CoreStorage Logical Volume \"${csLVname}\" with Mac OS Extended (Journaled)."
diskutil cs createVolume "${lvgUUID}" jhfs+ "${csLVname}" 100%

echo ""
echo "Greate success!!! You are in 31337"
echo "The Fusion Drive has been successfully created. You may now install"
echo "or image your favorite OS X on to the CoreStorage Logical Volume."

Nadaj prawa do wykonania pliku

sudo chmod +x fusion.sh

Uruchom skrypt i postępuj zgodnie z instrukcjami

sudo fusion.sh
Źródło :
Podziel się:

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.