[How-To] Instalacja Memcached z Apache i PHP na Ubuntu 18.04

Memcached to system który przechowuje dane w pamięci na podstawie par klucz-wartość. Jest bardzo przydatny do optymalizacji dynamicznych stron internetowych i zwiększenia prędkości, dzięki buforowaniu obiektów w pamięci.

1. Instalacja Memcached

Aktualizacja repozytoriów i instalacja Memcached

sudo apt-get update
sudo apt-get install memcached

Konfiguracja Memcached znajduje się w pliku /etc/memcached.conf

 • -d  uruchom Memcached jako usługę (demon, service)
 • -m  ilość pamięci przeznaczonej na Memcached (standardowo 64MB)
 • -p  jaki port używa Memcached (standardowo 11211)
 • -l  jaki adres servera Memcached

Sprawdzanie stanu memcached. Uruchom poniższe komendy aby sprawdzić czy Memcached działa poprawnie

echo "stats settings" | nc localhost 11211
STAT maxbytes 134217728
STAT maxconns 1024
STAT tcpport 11211
STAT udpport 11211
STAT inter 127.0.0.1
STAT verbosity 0
STAT oldest 0
STAT evictions on
STAT domain_socket NULL
STAT umask 700
STAT growth_factor 1.25
STAT chunk_size 48
STAT num_threads 4
STAT num_threads_per_udp 4
STAT stat_key_prefix :
STAT detail_enabled no
STAT reqs_per_event 20
STAT cas_enabled yes
STAT tcp_backlog 1024
STAT binding_protocol auto-negotiate
STAT auth_enabled_sasl no
STAT item_size_max 1048576
STAT maxconns_fast no
STAT hashpower_init 0
STAT slab_reassign no
STAT slab_automove 0
STAT lru_crawler no
STAT lru_crawler_sleep 100
STAT lru_crawler_tocrawl 0
STAT tail_repair_time 0
STAT flush_enabled yes
STAT hash_algorithm jenkins
STAT lru_maintainer_thread no
STAT hot_lru_pct 32
STAT warm_lru_pct 32
STAT expirezero_does_not_evict no
END

2. Instalacja modułów PHP do działania z Memcached

Jeśli już masz zainstalowany PHP możesz pominąć punkt 1

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y php php-dev php-pear libapache2-mod-php

Instalujemy moduł php-memcached

sudo apt-get install -y php-memcached

Po zakończonej instalacji musimy zrestartować Apache

sudo service apache2 restart

Teraz sprawdźmy czy Memcached działa prawidłowo, do tego musimy stworzyć plik info.php i wgrać na serwer. W pliku wklejamy poniższy kod

<?php
 phpinfo();
?>

Po wejściu na strone powinniśmy otrzymać taką informację

3. Instalacja phpMemcachedAdmin

Stwórz katalog i pobierz najnowszą wersje phpMemcachedAdmin (najnowszą wersje można znaleźć tutaj)

mkdir -p /var/www/phpMemcachedAdmin
cd /var/www/phpMemcachedAdmin
wget https://github.com/elijaa/phpmemcachedadmin/archive/1.3.0.tar.gz

4. Konfiguracja Memcached w Apache

Tworzymy nowy plik konfiguracyjny w katalogu /etc/apache2/sites-enabled/

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/phpMemcachedAdmin.conf
# phpMemcachedAdmin - Web based Memcached browser written in php

Alias /phpMemcachedAdmin /var/www/phpMemcachedAdmin
Alias /phpmemcachedadmin /var/www/phpMemcachedAdmin

<Directory /var/www/phpMemcachedAdmin>
   Order Deny,Allow
   Deny from All
   Allow from 192.168.1.0/24
   Allow from 127.0.0.1
</Directory>
<Directory /var/www/phpMemcachedAdmin>
   AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
   AuthName "phpMemcachedAdmin Login Area"
   AuthType Basic
   require user admin
</Directory>

Dodajmy podstawowe zabezpieczenie Apache aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi

# sudo htpasswd -cm /etc/apache2/.htpasswd admin

New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin

Restart Serwera Apache

sudo service apache2 restart

5. Instalacja zakończona

Możemy się zalogować na adres http://twój-adres-lub-lokalny-ip/phpMemcachedAdmin/

Źródło :
Podziel się:

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.