[How-To] Instalacja Docker + Compose + Portainer jako docker

Docker istnieje już w świecie IT od 2013 roku i w tym czasie zdobył bardzo dużą popularność. Zasadnicza różnica między Dockerem a VM to zasoby z których korzystają. VM tworzy całkiem nowe środowisko z hostem, pamięcią, CPU, tak jakbyśmy tworzyli nowy komputer/server. Docker natomiast korzysta z zasobów servera/komputera na którym jest zainstalowany Docker, oczywiście można je ograniczać dowolnie jednak docker nadal znajduje się w obszarze hosta na którym został zainstalowany. Jakie są plusy oraz minusy? Tego nie dowiecie się w tym wpisie, zachęcam do googlowania oraz testowania samemu gdyż w mojej ocenie wszystko zależy od tego co oczekujemy i co chcemy osiągnąć oraz jaki nacisk kładziemy na bezpieczeństwo.

Wpis będzie przedstawiał instalacje Docker’a, Compose oraz Portainer na systemie Debian 10. Zaczynamy…

Wersja HOW-TO zaktualizowana 21.06.2021 o Portainer CE

1. Instalacja oraz przygotowanie wymaganych pakietów

sudo apt update
sudo apt -y install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

Import oraz instalacja klucza GPG

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Dodanie repozytorium Docker’a do /etc/apt/sources.list

sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

Jeśli instalujemy na Ubuntu to musimy zmienić debian na ubuntu w ścieżce /linux/debian

2. Instalacja Docker’a

sudo apt update
sudo apt -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

2.1. Instalacja Docker Compose

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
mv /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
chmod +x /usr/bin/docker-compose

Po instalacji Docker’a zostanie dodana nowa grupa użytkowników docker jednakże bez użytkowników, następnym krokiem jest dodanie użytkownika do grupy docker

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Teraz możemy sprawdzić wersje Docker’a oraz Docker Compose, wklepujemy następującą komende

docker version

3. Instalacja Portainer CE

Zaczniemy od ściągnięcia obrazu kontenera Portainer CE

$ docker pull portainer/portainer-ce

Można otagować kontener oraz zmienić nazwę

$ docker tag portainer/portainer-ce portainer-ce

Nie pozostaje nam nic innego jak utworzenie oraz uruchomienie kontenera

$ export CONT_NAME="portainer-ce"
$ docker run -d -p 9000:9000 \
--restart always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v ~/portainer-ce:/data \
--name ${CONT_NAME} \
portainer

można zalogować się na http://adres.ip.servera:9000

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.