[How-To] Instalacja Docker + Compose + Portainer jako docker

Docker istnieje już w świecie IT od 2013 roku i w tym czasie zdobył bardzo dużą popularność. Zasadnicza różnica między Dockerem a VM to zasoby z których korzystają. VM tworzy całkiem nowe środowisko z hostem, pamięcią, CPU, tak jakbyśmy tworzyli nowy komputer/server. Docker natomiast korzysta z zasobów servera/komputera na którym jest zainstalowany Docker, oczywiście można je ograniczać dowolnie jednak docker nadal znajduje się w obszarze hosta na którym został zainstalowany. Jakie są plusy oraz minusy? Tego nie dowiecie się w tym wpisie, zachęcam do googlowania oraz testowania samemu gdyż w mojej ocenie wszystko zależy od tego co oczekujemy i co chcemy osiągnąć oraz jaki nacisk kładziemy na bezpieczeństwo.

Wpis będzie przedstawiał instalacje Docker’a, Compose oraz Portainer na systemie Debian 10. Zaczynamy…

1. Instalacja oraz przygotowanie wymaganych pakietów

sudo apt update
sudo apt -y install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

Import oraz instalacja klucza GPG

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

Dodanie repozytorium Docker’a do /etc/apt/sources.list

sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

Jeśli instalujemy na Ubuntu to musimy zmienić debian na ubuntu w ścieżce /linux/debian

2. Instalacja Docker’a

sudo apt update
sudo apt -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

2.1. Instalacja Docker Compose

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
mv /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
chmod +x /usr/bin/docker-compose

Po instalacji Docker’a zostanie dodana nowa grupa użytkowników docker jednakże bez użytkowników, następnym krokiem jest dodanie użytkownika do grupy docker

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

Teraz możemy sprawdzić wersje Docker’a oraz Docker Compose, wklepujemy następującą komende

docker version

3. Instalacja Portainer

Zaczniemy od ściągnięcia obrazu kontenera portainer

$ docker pull portainer/portainer

Można otagować kontener oraz zmienić nazwę

$ docker tag portainer/portainer portainer

Nie pozostaje nam nic innego jak utworzenie oraz uruchomienie kontenera

$ export CONT_NAME="portainer"
$ docker run -d -p 9000:9000 \
--restart always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v ~/portainer:/data \
--name ${CONT_NAME} \
portainer

można zalogować się na http://adres.ip.servera:9000

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.